Öppet styrelsemöte 2022

10 april, 2022 at 22:04

Årets öppna styrelsemöte på slipen gick av stapeln lördagen den 9 april med god uppslutning. Ärtsoppan värmde i det bistra vädret medan ordförande Lars styrde oss genom mötesagendan på ett bra och effektivt sätt. Vädret hade som sagt en del att önska men stoppade inte en del medlemmar från att skina med sin kreativitet (se bild). Håkan informerade alla närvarande om planerna med Tallskär och uppgraderingen av lyset som ska göras under året. Styrelsen påminde om att varje båt behöver märkas upp med namn och nummer, särskilt viktigt är det till hösten nu när alla båtar ska XRF-mätas. Det bestämdes på mötet att klubben ska införskaffa en ny grill till slipområdet och det gjordes även en omröstning om att nästa år gå från ärtsoppa till grillad korv. Ärtsoppan vann omröstningen med god majoritet men det hindrar inte var och en som vill att ta med egen korv och nyttja den nya grillen om så önskas.