Årsmötet avslutat.

7 november, 2019 at 13:48

Vårt 100 årsmöte är nu avslutat och det har blivit några förändringar i styrelsen inför 2020.

Anneli Kronqvist är ny vice sekreterare och Patrik Lager ny styrelsesuppleant.

Vi tackar Per Svanerö och Christian Holmgren för er insats i styrelsearbetet.