Ärtsoppa och loppis

13 april, 2010 at 17:20

Vill påminna er alla om vad som händer lördagen den 17 april.
Kl 1200-1300 Klubben bjuder på ärtsoppa mm på Slipen.
Kl 1000-1500 Loppis på Slipen för de medlemmar som önskar sälja div båtprylar. Försäljningen sker i medlemmens egen regi, vid den egna boden, eller i anslutning till kajen eller på annat lämpligt ställe på slipen. Medlemmen ordnar själv med det praktiska. . Marknadsföring försäljning mm.
Kl 1300  Öppet styrelsemöte på Slipen.
Där kan medlemmarna komma med synpunkter och förslag på förändringar och förbättringar mm i klubben.
Mötet genomförs som ett informations och diskussionsmöte, så kom och gör din stämma hörd.