Ärtsoppa & öppet styrelsemöte

4 april, 2012 at 7:21

Den 14/4 kommer TMK att bjuda på traditionsenlig ÄRTSOPPA klockan 1200

I samband med det kommer det att avhållas.

 

Öppet Styrelsemöte Lördag 14/4

Plats: Nära Altanen
Tidpunkt: ca 1230

Alla är välkomna att i samband med mötet ställa frågor till styrelsen samt komma med förslag på aktiviteter

DAGORDNING

  •  Godkännande av dagordning.
  •  Föregående mötes protokoll
  • Information om ”nya” Medlemsregistret
  •  Klubbåten/flotten, information om det förslag som styrelsen föreslår inför budgetarbetet
  • Öppning av Tallskär och information om projekt på Tallskär, altanen, gästrummet, bryggorna, och elverket
  • Slipen, information om de arbeten som ligger framför TMK, elskåp utbyggnad med mera
  • Sjösättningar 28/4 respektive 1/5
  • Sommaraktiviteter, Midsommar, Tallskärsdagen
  • Övriga frågor              
  •  Avslutning, nästa möte

 
Välkomna,

 Styrelsen/Peter Nyberg