Mälarens båtförbund påminner: Säker båtsommar

3 juli, 2022 at 10:30

Mälarens båtförbund skickar en hälsning till alla medlemmar och påminner om en Säker båtsommar.

Läs deras utskick här

Vi ses på sjön ☺️

 

Tosteröbron – starkt begränsade öppningar

26 juni, 2022 at 22:24

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.
Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn. Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 – 12 veckor. Mälarens Båtförbund kommer att uppdatera informationen så snart vi får någon ny. Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida. UFS nås via: https://ufs.sjofartsverket.se

Passage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade fasta spannet norr om svängspannet. Den fria höjden från medelvattenytan är i detta skyltade spann 4,0 meter, vilket är högre än under svängspannet. Vattenståndet måste givetvis kontrolleras av den vars båt har en höjd över vattenytan som närmar sig brons skyltade höjd innan bropassage. Uppgift om aktuellt vattenstånd fås enklast via Sjöfartsverkets app ViVa. 

 

Källa: Mälarens båtförbund

Begränsning i Södertälje kanal den 8 juli

20 juni, 2022 at 20:25

Mälarens Båtförbund informerar sina medlemmar om begränsad möjlighet att passera Södertälje kanal den 8 juli. Det är på grund av ett arbete med avloppsledningar på södra sidan som ska utföras av Telge Nät AB.

Vill du veta mer finns information här.

 

Ökad elförbrukning på slipen!

1 juni, 2022 at 21:38

På senaste styrelsemötet diskuterades den ökade kostnaden för el på slipen. Under förra året har kostnaden för el ökat rejält för klubben. Det beror dels på ökade elpriser men det beror även ökad förbrukning av energi på slipen.

Kostnaden för elen nådde under perioden jan – mar i år nya höjder med dryga 19 000 kr, vilket såklart är en ohållbar kostnad för klubben. Av den här anledningen kommer styrelsen att utreda vad ökningen beror på och skapa en plan med åtgärder för att sänka kostnaderna för klubben framöver.

Öppet styrelsemöte 2022

10 april, 2022 at 22:04

Årets öppna styrelsemöte på slipen gick av stapeln lördagen den 9 april med god uppslutning. Ärtsoppan värmde i det bistra vädret medan ordförande Lars styrde oss genom mötesagendan på ett bra och effektivt sätt. Vädret hade som sagt en del att önska men stoppade inte en del medlemmar från att skina med sin kreativitet (se bild). Håkan informerade alla närvarande om planerna med Tallskär och uppgraderingen av lyset som ska göras under året. Styrelsen påminde om att varje båt behöver märkas upp med namn och nummer, särskilt viktigt är det till hösten nu när alla båtar ska XRF-mätas. Det bestämdes på mötet att klubben ska införskaffa en ny grill till slipområdet och det gjordes även en omröstning om att nästa år gå från ärtsoppa till grillad korv. Ärtsoppan vann omröstningen med god majoritet men det hindrar inte var och en som vill att ta med egen korv och nyttja den nya grillen om så önskas.