Båtupptagningar hösten 09

10 september, 2009 at 1:34

Upptagningar hösten 2009  (ladda hem dokumentet för utskrift)

Upptagning av samtliga spårbåtar 19/9  börjar  kl 0800.

Upptagning av kranbåtar fredag den 25/9 börjar tidigast kl 1300.

Upptagning av kranbåtar lördagen den 26/9 börjar kl 0800.

 

Ev förhinder eller problem meddelas till ansvarig

slipförman

Spårbåtar Jonas Schiller    016-147401   eller 073-9292392

Kranbåtar Peter Nyberg     0734-149621 eller 070-2757790

Kranbåtar Jonas Schiller    016-147401   eller 073-9292392

 

Spårbåtar.

Samtliga som ska lägga i sina båtar ska vara med från kl 0800 och

tills att alla båtar är sjösatta eller upptagna.

Ev undantag skall vara godkända av slipförmannen.

 

Kranbåtar.

Särskild sjösättnings/upptagningslista med egna tider finns uppsatt

På anslagstavlan på slipen inför sjösättning resp upptagning.

Om du får förhinder och ej meddelar slipförmannen för kranbåtar

debiteras Du 500 kr.

 

Kan du inte lägga i eller ta upp din båt på ordinarie tider enl ovan,

så kontakta resp slipförman för spår alt kranbåtar så får du hjälp.

 

2009 kommer Peter Nyberg att vara huvudansvarig kranförman.

Peter Nyberg kan nås på telefon 0734-149621 alt 070-2757790

 

2009 kommer Jonas Schiller att vara kranförman

Jonas Schiller kan nås på telefon 016-157605 alt 073-9292392

Jonas ansvarar även för klubbens sjösättning och upptagning på spåret.

 

2009 kommer Jan Malmqvist att sköta klubbens slipplanering och samverka

med Peter och Jonas när det gäller sjösättningen och upptagningen.

Jan Malmqvist kommer även att ansvara för den totala slipplaneringen i klubben.

Jan kommer också att sätta upp sjösättnings och upptagningslistor på anslagstavlan på slipen

Peter och Jonas kommer att sköta den praktiska sjösättningen och upptagningen.

Jan Malmqvist kan nås på telefon 016-343536 alt 070-5343536

Du som avser att gå upp med subbliften måste fylla i en blankett och lämna den till Jan Malmqvist.

Detta för att Jan skall kunna göra en bra slipplanering.

Blankett finns i klubboden på anslagstavlan.