Besiktning båtuppställningar

27 oktober, 2010 at 15:09

Hej alla TMK:are

Under hösten kommer klubben att besikta alla båtuppställningar på slipen. D.v.s.. täckningar, bockar, profiler mm. Detta för att säkerställa att alla har sina båtar väl upplagda och täckningarna väl förankrade inför kommande höststormar och vinterns snöfall. Besiktningarna utförs för att förebygga framtida problem för båtägaren eller andra medlemmar.

De som fått anmärkningar kommer att få ett brev eller mejl för kännedom och åtgärd.
Styrelsen vill att respektive båtägare snarast under hösten rättar till eventuella besiktningsanmärkningar.

Åtgärderna kommer att följas upp för att kontrollera att påtalade brister åtgärdats.

MVH
Arne Pettersson
Ordf