Elverket ur funktion

13 maj, 2012 at 10:56

För tillfället är Elverket på Tallskär ur funktion. Verkar bli överslag. Felsökning av elsystemet pågår.