Färre omkomna i fritidsbåtsolyckor under 2014

12 januari, 2015 at 20:21

Inom fritidsbåtslivet omkom 23 personer vilket var färre jämfört med både 2013 och 2012 då 36 respektive 24 personer omkom. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Antal omkomna inom svensk yrkessjöfart var tre under 2014, att jämföra med två 2013 och en under 2012.Trots fint högsommarväder 2014 inträffade färre olyckor inom fritidsbåtslivet än genomsnittligt under juli. Jämfört med 2012 inträffade däremot betydligt fler olyckor under hösten 2014. Det är värt att notera att två personer omkom av kroppsskador och inte av drunkning. Båda omkom i samband med kollisioner med små yrkesfartyg. Dessa båda olyckor är de enda där någon omkommit vid färd i saltvatten. Övriga dödsolyckor har inträffat i hamn eller i sötvatten.

– Vi har sedan tidigare betonat vikten av att använda vattentäta mobiltelefonfodral, flytväst och fungerande räddningsstegar. Att ha ett vattentätt mobiltelefonfodral är något som bevisligen har räddat liv. Under året har minst tre personer räddats tack vare att de kunnat ringa 112 då de simmat vid kapsejsade båtar, säger Jacob Gramenius, stabsdirektör och stf generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen upprättade under 2013 Analysforum, ett forum vars uppgift bland annat är att sammanställa och analysera information från olycks- och tillbudsrapportering och tillsynsresultat för att kunna lämna rekommendationer och förslag till arbetet med regler, tillstånd och tillsyn.

Andra aktiviteter är att Transportstyrelsen har en särskild sjösäkerhetssamordnare som också är sekreterare i Sjösäkerhetsrådet. Eftersom ungefär tio procent av de omkomna och det stora flertalet av de skadade råkar illa ut i hamn, har Transportstyrelsen under 2014 riktat sin koncentration på problematiken med hamnsäkerhet.

Transportstyrelsen arbetar även med andra initiativ för att öka säkerheten inom sjöfarten. Läs mer om Transportstyrelsens preliminära statistik och arbete inom trafiksäkerhet i rapporten Trafiksäkerheten i Sverige.