Gemensam eskadersegling?

28 maj, 2009 at 22:20

Finns det ett intresse i klubben för att göra en gemensam eskadersegling ”på ca 3-4 dagar” nu i sommar.
Kom gärna med förslag till styrelsen i TMK vart eskadern i så fall skall åka och vilket datum som kan gälla.
Samt vilka aktiviteter vi skall ha i anslutning till eskadern.
Eskaderfarten brukar ligga på ca 7 knop så alla kan följa med. 192-168.top .