GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

21 december, 2010 at 12:00

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Önskar styrelsen alla medlemmar i TMK

Tack för förtroendet och ett bra samarbete under 2010

Våra varma jul och nyårsönskningar till er alla

Arne Pettersson, Jan Malmqvist, Rolf Bjurling
Lars Bohlin, Katharina Eng, Anders Berglund
Curt-Göran Andersson . .