Grön prick och arbetstillfälle

10 juni, 2013 at 9:37

Nu är den gröna pricken vid infarten till Tallskär från västra sidan på plats igen.

Det finns fortfarande möjlighet att hjälpa till med målningen på klubbhuset på Tallskär. Den södra gaveln och det vita är kvar.

Kontakta Tomas Falk eller någon annan från styrelsen om du har frågor.