Information från Polisen!

4 mars, 2013 at 8:36

TMK har fått information från Polisen att förundersökningen gällande inbrotten i bodarna är nedlagd.