Ingen ärtsoppa!

30 mars, 2020 at 19:45

Ärtsoppan på slipen (den 18/4) är inställd pga. Coronaviruset.
Dock kommer vi hålla det öppna styrelsemötet klockan 12.
Vi bedömer att det fungerar bra då vi kan hålla bra avstånd till varandra.
Vi ses!