Miljö – Frågor och svar (FAQ)

För att försöka göra det så enkelt som möjligt för dig som medlem att följa klubbens miljöregler samlar vi frågor och svar kopplat till miljöfrågor här under. Har du frågor som du inte finner svar på så är du givetvis välkommen att kontakta TMK:s miljöombud.

När ska vi göra XRF-mätning?

Klubben har preliminärbokat 22-23 oktober med konsultfirman Happy Boat AB som kommer att göra en XRF-mätning. Den hjälper oss att se om båtbottenfärgen innehåller biocider och hur mycket av de olika metaller koppar, zink, bly och tenn som finns på vardera båt. Svaret ges som mikrogram metall per kvadratcentimeter.

Kostnaden för XRF-mätningen står båtklubben för. Om du som båtägare önskar ett enskilt mätprotokoll för just din båt finns det en möjlighet att beställa det hos Happy Boat AB till en kostnad av 250 kr.

Varför ska vi fasa ut biocidfärger på våra båtbottnar?

Anledningen till att klubben har valt att fasa ut biocidfärger är för att verka för en bättre miljö på vårt slipområde och i våra vatten samt även för att följa miljöbalkens regler som gäller parallellt med kemikalieinspektionens. Utfasning av biocidfärger är en förutsättning för att kunna bibehålla klubbens fortsatta existens.

Jag funderar på att sanera min båtbotten, vad gäller?

Klubben rekommenderar att avvaktar tills efter XRF-mätningen men om du ändå vill göra en sanering så skall nuvarande rekommendationer från transportstyrelsen följas, läs även under rubriken ”Jag ska slipa min båtbotten, hur ska jag gå till väga?”. Innan sanering behöver du ta kontakt med klubbens miljöombud då arbetet behöver kvalitetssäkras och protokollföras på plats på slipen.

Notera dock att du som båtägare riskerar att behöva göra om saneringen om den inte följer kommande riktlinjer. Eskilstuna kommun har valt att ta samma riktvärden som Stockholm för Koppar och Tenn.

Vad finns det för riktvärden på biocider?

Till biocider räknas metaller som koppar, tenn, zink, bly och TBT. Eskilstuna kommun har valt att ta samma riktvärden som Stockholm för Koppar och Tenn men avvaktar ännu nationella riktlinjer för bly, tenn och TBT. Miljökontoret flaggar även för att riktvärdet för tenn kan komma att ändras i framtiden i och med att nya nationella riktlinjer kommer från projekt Skrovmål

Nuvarande riktvärden:
Koppar: 1000 µg/cm2
Tenn: 100 µg/cm2

Båtar med förhöjda värden av tenn prioriteras först, därefter båtar med förhöjda värden av koppar.

Vad ska jag ha för färg på min båtbotten efter att den är sanerad?

Som det ser ut i dagsläget finns det några alternativ till båtbottenfärg…

Alternativ 1 är att inte alls ha någon färg utan bara gelcoat. Gelcoaten på en ny båt är slät och blank så att skrovet lätt kan hållas rent på mekaniskt sätt (källa: Svenska Båtunionen). Om gelcoaten börjar bli matt och ojämn kan man i första hand prova att polera upp gelcoaten till en blank yta. Polering av gelcoaten kan även göras efter att gammal färg ovanpå gelcoaten har avlägsnats (källa: Nils Malmgren AB som säljer både epoxibehandling och -färg). Gelcoaten består av en polyesterplast med pigment som inte håller tät. Detta är dock inget problem då skrovet torkar ut när båten tas upp på land (källa: Svenska Båtunionen). Det andra alternativet är att lägga på ett lager epoxifärg.

Alternativ 2 är att använda en epoxifärg (se under rubriken ”Jag vill måla min botten med epoxi, vad gäller?”)

Alternativ 3 är att köpa en bottenfärg som inte innehåller några biocider alls men som ändå skyddar skrovet mot vatteninträngning, exempel på sådana färger kommer att läggas upp här så snart det är klarlagt vad som är ok att använda.

Jag vill måla min botten med epoxi, vad gäller?

En epoxifärg ger en hård och slät plastyta som lätt går att göra rent. När du väljer färg ska du undvika epoxifärg där det på etiketten varnas för att det ingår över 0,1% Bisfenol A med texten ”Innehåller bisfenol A. Kan orsaka en allergisk reaktion”. Bisfenol A är bland annat cancerogen och reproduktionsstörande. Om det inte står någon text om bisfenol A kan färgen ändå innehålla det ämne, dock med en lägre halt. För att inte bisfenol A ska läcka till omgivningen ska man se till att blandningen och härdningen av epoxifärg sker enligt instruktionen som följer med produkten. En applikation enligt alla regler ger även bra förutsättningar för att färgen ska hålla många år framöver (källa: Nils Malmgren AB).
Läs alltid innehållsförteckningen, det finns även så kallad ”superepoxi” som innehåller biocider, undvik detta annars riskerar du att behöva sanera din båt igen eftersom klubben verkar för biocidfri båtbottenfärg.

Jag vill slipa min båtbotten, hur ska jag gå till väga?

Miljökontoret i Eskilstuna kräver att klubben gör sitt allra yttersta för att säkerställa att gällande miljöregler efterlevs. Vi slipning av båtbotten krävs särskild hantering, du behöver del följa Transportstyrelsens rekommendationer och även följa klubbens rutiner:

  1. Meddela styrelsen och/eller miljöombudet att du vill slipa din båtbotten.
  2. Kom överens om tid för sanering.
  3. Inför slipning behöver en styrelsemedlem inspektera och journalföra att gällande riktlinjer följs när du utför ditt arbete.

Färgrester efter sanering ska lämnas som farligt avfall på återvinningsstationerna i Eskilstuna. Personalen på dessa ska ha kunskap om att färgresterna ska hanteras som farligt avfall och inte som brännbart.

Vilka båtbottenfärger är godkända för Mälaren?

Det är kemikalieinspektionen som godkänner vilka båtbottenfärger som får användas, för närvarande finns det endast godkända båtbottenfärger för ost- och västkusten. ska du ha din båt i Mälaren finns det inga godkända färger! OBS att det går att köpa färger hos din färghandlare som sägs ”vara godkända för Mälaren” men det är alltså något som tillverkarna själva uppger och inte något som kemikalieinspektionen står bakom!

Du som har din båt mestadels på ost- eller västkusten kan fortfarande gå över till en giftfri båtbotten genom att lägga på rätt epoxi och hålla den ren med mekanisk rengöring, för att läsa mer om vilka färger som är godkända på ost- respektive västkusten, se nedan:
– Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten 2020
– Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten 2020

Hur ska jag kunna få rent min båt om jag inte får använda biocidfärger?

Istället för giftig färg som stöter bort påväxt genom miljöförstöring så rekommenderas istället mekanisk rengöring (eller renhållning) av båtbotten. Det kan göras på lite olika sätt när båten ligger i vattnet, antingen för hand, med hjälp av smarta lösningar eller med borsttvätt. Borsttvätt rekommenderas dock inte, dels eftersom närmsta tvätt ligger i Södertälje och dels för att lösningen, på grund av det höga borsttrycket, frigör mikroplaster från skrovet som också är skadligt för miljön.

Här finns lite alternativ för rengöring eller renhållning (OBS att ingen av metoderna är testade i våra vattenförhållanden):

Det pågår flera olika nationella försök för att förbättra renhållning av båtbotten för oss båtägare. Torshälla motorbåtsklubb ser nu över möjligheten att införskaffa olika produkter för att testa mekanisk/manuell rengöring av båtbotten under 2020, mer information läggs här allt eftersom…

Hur ska jag hantera min spillolja?

Spillolja tas omhand av dig som båtägare, givetvis utan spill. Det får inte förvaras på slipområdet förutom i bod under begränsad tid. Det ska lämnas till miljöåtervinning på en återvinningsstation.

Jag vill ta bort sjögull, vad gäller?

Sjögull är en vacker, men främmande, flytbladsväxt som påminner om gul näckros. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet. Den sprider sig snabbt och konkur­rerar ut naturligt förekommande växter i vattnet. Det kallar man att växten är invasiv. Om du har problem med den eller vill ta bort den får du absolut inte ha sönder den, då sprider den sig istället och problemet mångdubblas. OBS att du heller inte ska köra båt i sjögull!

Vill du läsa mer om växten och om projektet samt få reda på vad man kan göra själv om du stöter på sjögull hittar du bra information om det på Mälarens vattenvårdsförbund.

Sjögull