Utfasning av Biocidfärger

Klubben har inlett ett arbete för att nå målsättningen att fasa ut användningen av all biocidfärg, det påverkar i de båtar med båtbottenfärger som innehåller ämnena TBT, bly, koppar och zink. Det är viktigt för att säkerställa att miljöbalkens regler efterlevs samt att ytterligare bidra till en bättre miljö på vår slip och i våra vatten. Utfasningen ska vara klar senast år 2025 och består av fyra delar (se bild).  

Metod för utfasning av biocidfärger
De fyra delarna består av inventering, analys och utvärdering, planering och genomförande.
 

Inventeringen beräknas ske under hösten 2021 eller våren 2022, det innebär att samtliga båtar på slipen kommer mätas med XRF-utrustning för att vi ska veta vilka båtar som har för höga värden av biocidfärg. De båtar som har för höga värde av biocidfärg kommer behöva saneras. Hur det ska gå till är i dagsläget inte bestämt men lovande tester har gjorts med kemisk borttagning.   

Det här arbetet kommer att ställa lite krav på oss medlemmar, ett ökat ansvar över att ha koll på vad man använder för båtbottenfärg, hur vi gör i ordning våra båtars botten och när vi är klara med inventeringen kommer var medlem själv ansvarar för att en båt man köper inte har biocidfärg.  

Om du vet med dig att du har en båt vars botten har biocidfärg så kan du redan nu planera för att den kommer behöva saneras. Just nu avråder miljökontoret oss från att sanera våra båtar i avvaktan på resultatet från Transportstyrelsens projekt Skrovmålet som ska komma med nya riktlinjer. Det går bra att anlita en firma som gör jobbet eller att göra det själv men det måste ske under förutsättning att man följer Transportstyrelsens rekommendationer de ger i sin broschyr Giftfri båtbotten – så här gör du som du kan hitta på transportstyrelsen hemsida. 

Försök att helt undvika användningen av båtbottenfärg så långt det är möjligt, använder du epoxi så behöver du se till att undvika epoxifärg där det på etiketten att det ingår över 0,1% Bisfenol A med texten ”Innehåller bisfenol A. Kan orsaka en allergisk reaktion”. 

 

Vill du läsa hela planen för utfasning? Du hittar den här: Plan för utfasning av biocidfärger rev2