Slipen

Klubben förfogar över ett slipområde som ligger på Alnö-området i Torshälla. På slipen ryms det idag ca 100 talet båtar av olika storlekar. Området är inhägnat med nät och hålls låst.

Du hittar lättast till vårt slipområde, om du åker från Torshälla centrum, mot Mälarbaden och förbi Torshälla hamn. När du passerat Torshälla hamn, tar du efter ca 200 m av till höger, in på Lisselängsvägen, sedan höger igen ner mot sliparna. Du kommer först till Torshälla seglarnas slip,”TSS”, där tar du till höger och åker vidare fram till vårt slipområde.

 

Sjösättning/upptagning

Vi tillämpar 3 olika sjösättnings och upptagningsmetoder. De större båtarna (max 6 ton)tar vi upp med kran och de medelstora och små (max 3 ton) med en sjösättningsvagn som går på räls ner i ån. Från och med våren 2008 kan vi även sjösätta mindre bildragna trailerbåtar (max 1,5 ton) på vår nya trailerramp på slipen. I vattnet är rampen ca 4,5 meter lång och ca 80 cm djup längst ut.

Höst och vår sätts det upp anslag, som informerar om när sjösättningarna och  upptagningarna ska ske. (Se anslagstavla på slipen) Vi tillämpar fasta tider för både upptagningarna och sjösättningarna. Tidpunkterna för dessa fastställs varje år av styrelsen.

Du kan få råd och anvisningar av slipförmännen, om hur dina bockar och profiler bäst ska vara utformade, för att passa till de olika sjösättnings- och upptagningsmetoderna. Klubben besiktar varje år alla bockar och profiler, för att se så att dessa är av god kvalitet och uppfyller fastställda säkerhetskrav. Se anslagstavlorna för mer info om bockbygge eller läs mer om bockbygge här.

Klubbod och sjöbodar på slipen

Klubben förfogar också över en klubbod på slipen, som du kan utnyttja när du är nere och jobbar med din båt.I mån av att det finns lediga sjöbodar, så kan du hyra en bod av klubben. Du kan hyra en hel bod, eller dela den med en annan klubbkompis. Ditt behov anmäler du på inträdesblanketten eller till vår kassör, som ger dig en ledig bod eller sätter upp dig på en väntelista.

 Viktiga miljöaspekter när vi är på slipen 

Tips om bockar, vaggor och vagnar

pall

Vaggor och vagnar

• Bockens/vaggans /vagnens anstöttning ska vara minst lika bred som båtens bredaste del.

• Vaggan/vagnen ska vara minst en 1/3 av båtens längd.

• Båten ska stå så rakt som möjligt, både i längdriktning och tvärgående. Fenkölade båtar kan behöva viss uppallning i akterkant på kölen för att stå rakt i längdriktningen och t. ex inte peka uppåt med fören. (Om möjlig hör med fabrikanten/konstruktören om bästa sätt att ställa båten på land.)

• Fenkölade båtar bör ha för och akterstötta för att hindra slingring i vaggan/vagnen.

• Stöttorna ska ligga an mot skrovet med 90 grader.

• En sidostötta ska som namnet antyder stötta båten för krafter sidledes. Anliggningsytan bör vara i höjd med eller strax under vattenlinjen. Om möjligt placera stöttorna vid båtens genomgående skott – där är skrovet starkast.

• Båten ska stå på kölpallningen med hela tyngden och inte hänga i vaggan/vagnen eller på stöttorna. Glidskydd i sidled på kölpallningen är bra att ha.

• Gör en färgmarkering på bockarna/ vaggan/vagnen vid t. ex akterkant på kölen. Det underlättar nästa torrsättning och båten hamnar rätt på bocken/ vaggan/vagnen på en gång.

• Båtar över 10 meter bör ha 6 st sidostöttor för att sprida ut krafterna och minska påfrestningen på skrovet.

• Knyt aldrig fast täckningen i en stötta, stöttan kan dras bort av de stora krafter som uppstår vid kraftig vind.

• Materialet i bocken/ vaggan/vagnen ska vara dimensionerat efter de krafter som båten ger med täckningen på, dvs. rejält med tanke på stormar och snö.

• Vindkraften på en 10 meters båt motsvarar ca 1,5 tons tryck. Kraften på lästöttorna ökar till det dubbla om båten är täckt (3 ton) och till det tredubbla (4,5 ton) om masten sitter kvar.

• Kontrollera att alla bultar är åtdragna och att inga sprickor uppstått i svetsfogar mm.

• Många frestas att behålla och använda en gammal bock/ vagga/vagn efter att man bytt upp sig till en större båt.

• Undersök alltid att den nya båten passar enligt ovanstående punkter.

Till sist!

–Skaffa för guds skull en ordentlig stege till båten. Så att du säkert kan ta dig upp och ner. Det händer massor med fallolyckor på grund av dåliga stegar.
Och du!
– Lås fast stegen ordentligt, så slipper vi kanske objudna gäster i båtarna.

 

Viktigt att veta!

Din båt måste vara försäkrad för att få läggas upp på slipen. Det är inte enbart för din egen skull, utan lika mycket för att skydda andra medlemmars egendom, som du behöver vara försäkrad. Du kan teckna en förmånlig försäkring genom Båtorganisationernas egen försäkring.