Styrelseprotokoll

Vill du ha styrelseprotokollet skickat till dig gör du följande:

1) Skriv ett e-post meddelande innehållande ditt personnummer och ditt medlemsnummer.
2) Ange vilket/vilka protokoll du vill ha. Du kan få de två senaste per e-post.
3) Skicka till sekreterare