Listorna uppsatta

21 augusti, 2014 at 7:57

Nu finns listorna för anmälan till arbetsplikten uppsatta på anslagstavlan på slipen