Arbetsplikt

Arbetsplikten är till för att underhålla och förnya TMK:s anläggningar på klubbens slipområde och klubbholme.

Som utförd arbetsplikt tillgodoräknas det arbete som tilldelats av styrelsen och utförs på klubbens gemensamma anläggningar och innefattar alltså inte det arbete som utförs i samband med sjösättning och upptagning av den egna båten.

Arbetsplikten i klubben omfattar för närvarande 5 timmar/år och medlem, men kan årsvis förändras utifrån klubbens behov av arbetstimmar.

Medlem som inte fullgör sin arbetsplikt får för närvarande betala 1500 kr/år till klubbkassan, eller därav i förhållande till hur mycket arbetsplikt som ej utförts.

Klubben är beroende av att så många medlemmar som möjligt ställer upp och fullgör sin arbetsplikt varje år. Det är vi medlemmar som gör vår klubb till det den är, utan allas medverkan blir det ingen väl fungerande klubb med fungerande anläggningar.

Varje medlem är själv ansvarig för att ta reda på när, var och hur arbetsplikten kan utföras under året.

 

Följande kontaktpersoner finns för arbetets utförande:

För Slipen
Christian Holmgren 0725 -33 13 65
För Tallskär
Håkan Engström 0735-58 58 41
Johan Nieminen 0725-38 57 00
Ari Vuorinen 0705-55 63 32

 

Arbetstillfällen som under året kommer att läggas ut är följande:
Tallskär öppning (1 dag)  maj
Tallskär arbetshelg (1 dag)  maj
Slipen arbetshelg (1 dag)  september
Slipen arbetshelg (1 dag)  september
Tallskär stängning (1 dag)  september

 

Övriga arbetstillfällen av projektkaraktär kommer styrelsen att kalla till utifrån projektets behov av arbetskraft.

Planerade arbetsdagar kommer att läggas ut här på webbsidan, här kommer även klubbens kontaktpersoner finns angivna.
Klubben kommer också att informera om arbetsdagarna, via klubbtidningen ”Rorkulten”.
Ytterligare information kommer löpande att sättas upp på klubbens anslagstavlor på Slipen och Tallskär.