Nya rutiner, TSS Subblift

16 mars, 2008 at 18:10

Nya rutiner 2008 för er som använder er av TSS Subblift. Se Information i årets Rorkult och på anslagstavlan inne i klubboden på slipen.
Övrig information via ordf Arne Pettersson eller kassören
Jan Malmqvist.