Öppet brev till alla båtägare

29 juni, 2009 at 19:11

Öppet brev till alla båtägare i Torshällaområdet

Torshälla Motorbåtsklubb har på sista tiden haft problem med inbrott och stölder
på sitt Slipområde ”Alnö ” i Torshälla.
Ett flertal båtar i anslutning till slipen vid Alnö har haft besök av objudna gäster
och i början på vecka 26 stals en gul plastroddbåt ”längd 3,80 m” från TMK:s slip.
Vi vill därför uppmana alla båtägare i Torshälla med omnejd att se till så att de har
sina båtar väl låsta och att man tar bort all elektronik och stöldbegärlig utrustning
när man lämnar båten. Då blir det inte så intressant att göra inbrott i båtarna
när det inte finns något av värde att stjäla.
Var
även observant på personer som under dygnets ”mörkrets timmar” rör sig i
och omkring kajplatser i ån och i anslutning till slipområdena.
Ett  önskemål från båtklubbarna i området vore att polisen med jämna mellanrum
”på natten” gör återkommande besök runt hamnar och slipområden i förebyggande
syfte. Annars tvingas vi som har båtar i området, att vidta de åtgärder som behövs,
för att skydda våra båtar och våra anläggningar i Torshällaområdet.
Polisen alt kustbevakningen bör också besöka Torshällaån för att där stävja och hålla
efter de båtägare som inte respekterar fartbegränsningen i ån och spec i anslutning
till slipområdena i ån.
Det är ett uselt sjömanskap att inte köra sakta förbi slip och kajområden och att inte
ta hänsyn till vilket aktersvall man drar med sig och som kan förorsaka skador på
förtöjda båtar i ån.
Att visa hänsyn mot andra människor på sjön är inte så svårt, prova får ni se, det
kommer säkert att uppskattas av oss andra på sjön.

Arne Pettersson
Ordf Torshälla Motorbåtsklubb.