Öppet styrelsemöte 5/9

24 augusti, 2010 at 18:44

”Öppet styrelsemöte” på Slipen söndag den 5/9 2010.

Alla TMK:s medlemmar är hjärtligt välkomna.

Tidpunkt: kl 1300   

 

DAGORDNING

Ärende Föredragande

 

  Ev presentation av styrelse och förtroendevaldaInformation om TMK:s aktiviteter under året.

Genomförda byggprojekt under året.

Övrigt aktiviteter på Tallskär.

Vad vill vi förbättra och vilka projekt ska vi satsa på 2011

Hur utveckla gästboken på hemsidan och få medlemmarna att skriva mer aktivt på sidan.

Hur få vår hemsida mer levande

Vilken info till medlemmarna kan styrelsen skicka ut via mail

Problem med stölder och åverkan på Tallskär Slipen och ev åtgärder inför hösten och vintern samt kommande säsong.

Gemensamma aktiviteter under vinterhalvåret.

Loppmarknad under våren 2011 nya friska idéer.

Övriga synpunkter och frågor

Välkomna

Styrelsen för TMK

Arne Pettersson

Ordförande

Styrelsen

.