Planeringskonferens

6 februari, 2014 at 8:20

På lördag har styrelsen planeringskonferens. Är det något speciellt Du vill att vi ska ta upp? Det kan gälla vad som helst rörande klubben, slipen, Tallskär mm.

Skriv på klotterplanket eller skicka mail till