Sand och grus!

3 juli, 2018 at 8:20

Idag kör jag och Lars Söderberg ut flotten med sand och grus till Tallskär.

Tack Fredrik Possnert (Frontab) för att du sponsrar med detta.