Sjösättning & upptagning 2008

6 april, 2008 at 20:27

Sjösättning våren 2008

25/4 em och 26/4 kl 0800 – Samtliga kranbåtar
 1/5 kl 0800 – Samtliga spårbåtar

Upptagningar hösten 2008

20/9 kl 0800 – Samtliga spårbåtar
26/9 em och 27/9 kl 0800 – Samtliga kranbåtar

Ev förhinder eller problem meddelas till ansvarig slipförman

Spårbåtar Jonas Schiller 016-147401 eller 073-9292392
Kranbåtar Peter Nyberg 070 27 57 790 eller 0734 14 96 21
Kranbåtar Jonas Schiller 016-147401 eller 073-9292392

Spårbåtar
Samtliga som ska lägga i sina båtar ska vara med från kl 0800 och tills att alla båtar är sjösatta eller upptagna.
Eventuella undantag skall vara godkända av slipförmannen.

Kranbåtar
Särskild sjösättnings/upptagningslista, med egna tider, finns uppsatt på anslagstavlan på slipen inför sjösättning respektive upptagning.
Om du får förhinder och ej meddelar slipförmannen för kranbåtar debiteras Du ändå 400 kr.

Kan du inte lägga i eller ta upp din båt på ordinarie tider enligt ovan, kontakta respektive slipförman för spår alternativt kranbåtar så får du hjälp.