Sjösättningslista 2016

2 april, 2016 at 14:49

Listan finns uppsatt på anslagstavlan på slipen.

Du kan också läsa den här (PDF-format)