Städning utförd!

16 mars, 2008 at 18:09

Städning och uppeldning av gammalt ris och de gamla toaletterna på Tallskär har under 1:a kvartalet utförts av Arne Eklund och Rune Palm.
Bra jobbat grabbat tack för engagemanget genom Arne P