Tack alla medlemmar!

13 november, 2008 at 13:01

Tack alla medlemmar som kom till TMKs årsmöte 2008.

Med nytt deltagarrekord blev årsmötet extra representativt för vad vi medlemmar tycker i olika ärenden.
Några motioner och förslag “köptes” av mötesdeltagarna, medan andra avslogs. Allt i demokratisk ordning.

Med vänlig hälsning

Rolf Bjurling
Medlem och sekreterare Flucnorthmanaba .