Tekniska problem

27 april, 2009 at 20:13

Nu börjar allt lösa sig. Domänen tmk.nu är online och förhoppningsvis kommer torshallamotorbatsklubb.com att fungera senare i veckan den med.
Allt har berott på problem med DNS och ett ovilligt Loopia (de sköter DNS för domänerna).
Efter diverse påtryckningar under en längre tid har det äntligen fått tummen ur.

Nu kör vi så det ryker!

Glöm inte sjösättningen på lördag, 08:00 kör vi igång.