Träställningar rasat !

24 juni, 2008 at 13:21

Nu har det hänt. Efter ett ordentligt blåsväder har 2st träställningar rasat på Slipen. Ytterligare en ställning hänger på ett hår. Jag vill uppmana alla medlemmar som har ställningar på slipen att se till dessa och ev stötta upp dem bättre. De som har sjösatt sina båtar men fortfarande har täckningen uppe måste snarast ta ner sina täckningar. Risk är annars att dessa kan blåsa ner över parkerade bilar eller båtarna som ligger förtöjda vid kajen.
Tack för er medverkan.
Arne Pettersson Ordf.