Upptagning 1/9

28 september, 2016 at 7:01

Här är den preliminära ordningen på lördag när vi har upptagning.
Kom i mycket god tid.
Vi börjar klockan 08:00

Upptagning 2016