Viktig information från MBF

22 maj, 2013 at 14:31

Mälaren – Saltsjön,  svårigheter under sommaren 2013

Det finns i sommar ett flertal irritationsmoment som man måste ta hänsyn till om man tänker förlägga båtsemestern i Saltsjön. Vi kommer här att lista de punkter som man bör känna till.

Danviksbron

Danviksbron kommer att hållas stängd från 2012-03-04 till 2013-10-30. Därför har Sjöfartsverket avlyst sjötrafik med en högsta höjd överstigande 10,8 meter. Under en period av målningsarbeten kommer man även den segelfria höjden vara 9,3 meter på halva farledens bredd.  Trafikkontoret håller med en mastkran på vardera sidan av bron mellan 20 april och 27 september. Den ena finns hos Göta Segelsällskap på Långholmen och den andra hos Hunduddens varvsförening belägen på östra sidan av Djurgården. Vid Hundudden har man dock upptagningar 20-21 september.

Information kan erhållas av

Mälarbron i Södertälje

Man kan som vanligt använda utfarten genom Södertälje. Samtliga tidangivelser för broar och sluss anges för södergående trafik (mälaren – Saltsjön). Norrgående båtar får passera omedelbart efter den södergående trafiken. Mälarbrons segelfria höjd är 13,8 meter men mellan markeringarna på bron är det 15,0 meter.

  • Mälarbrons öppningstider under måndag till torsdag är 0900, 1100, 1300, 1500, 1715, 1900 och 2100
  • Öppningstider under fredagar är 0900, 1100, 1300,1500, 1715, 1900, 2000 och 2100
  • Lördag, söndag samt helgdag 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 och 2100

Slussen och slussbron öppnar 15 minuter efter varje heltimme från 0815 till 2115.

Avstängt vattenområde mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand

Under en vecka i juni och en vecka i juli kommer Trafikverket att stänga av ovanstående område för båttrafik. Man ska sänka ned stora tunneldelar som ska ingå i Citybanan. Exakta veckor meddelas via lokalradio, skyltning i vattenområdet och på webbplats www.trafikverket.se/citybanan. Båtfarare hänvisas till Hammarbyslussen. Upplysningar kan fås på 08-762 40 40.

Begränsade vattenvägar vid Drottningholmsbron, Nockebybron och Tappströmsbron

Från och med vecka 21 till vecka 24 kommer man att utföra geotekniska undersökningar från flotte vid dessa tre broar. Undersökningarna utförs dagtid på vardagar och arbetet startar vid Drottningholmsbron, följt av Nockebybron och slutligen Tappströmsbron. På grund av arbetets art kan det vara svårt att flytta på flottarna men man försöker underlätta för båtfarare. Vid frågor kontakta Christina Berglund, 010-722 59 46

 

Mälarens Båtförbund

Farledskommittén

Sten Larsson