Viktig information!

7 juni, 2009 at 20:02

Med anledning av att det ibland kan finnas ”främmande” personer eller besökare inne på slipområdet, vill jag uppmana alla medlemmar i TMK som besöker slipen att se till så att grinden hålls låst. Även om du själv befinner dig inne på slipen och inte har full uppsikt över området bör grinden hållas låst. Dessa sk främmande personen kan vara inne på området för att orientera sig och se ut lämpliga stöldobjekt. Denna uppmaning har vi i styrelsen fått från flera av våra medlemmar. Tack för er medverkan.