Visa hänsyn

28 april, 2009 at 16:52

Tänk på att det DAMMAR mycket på de som målar och förnissar sina båtar inne på TMK:s och TSS område.
Det är inte så roligt att få en nymålad eller förnissad båt totalt nerdammad efter många timmars jobb.
Onödig bilkörning på slipen bör undvikas under vårutrustningen.
Har man inte bilen som verktygslåda bör man ställa den på parkeringen.

Tack
Arne Pettersson
Ordförande