Klubben

Torshälla Motorbåtsklubb är en ideell förening. Den grundades 1919 av Torshällabor med ett starkt sjöintresse.
Klubbens medlemmar kom från första början enbart från Torshälla, men klubben är numera öppen för alla oavsett bostadsort.

5
Bilden är från hamnen ute på St. Tallskär