Boka tid för sanering

 

Vid startbesiktning

Vid starten av saneringen ska båten vara förberedd för sanering och marken ska vara korrekt täckt med en heltäckande veckfri stryktålig plast som helst ska ligga under vagga eller bockar. Det ska även finnas ett regnskydd som skyddar båtbotten och marktäckningen mot regn för förhindra färgborttagningsgel och färgkladd från att spolas bort.

Båtägaren och minst en medlem från saneringsgruppen träffas vid din båt för inspektion av täckning, fotografering och dokumentation (ifyllnad av båtjournalen). Här behöver du också veta om du planerar att ha ren gelcoat, lägga på en ny biocidfri färg eller om du ska lägga på epoxi efter saneringen. Behöver du låna sliputrustning (för att slipa de sista färgresterna*) av klubben ska medlem från saneringsgruppen informeras vid mötet.

Vid slutbesiktning

båtägaren och minst en medlem från saneringsgruppen träffas vid båten. Syftet är att kontrollera att bottenfärgen är helt borta ner till gelcoaten/epoxin samt att arbetsplatsen är sanerad från färgrester. Om du har valt att applicera ny biocidfri färg eller lägga på epoxi behöver valet av färg och denne specifikation journalföras. Vid målning krävs ordentlig marktäckning för att undvika spill.

TIPS! 
Innan du bokar tid med saneringsgruppen är det viktigt att du har läst igenom instruktionen för hur sanering ska gå tillväga. 

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Boka!