TMK slipen

Klubben förfogar över ett slipområde som ligger på Alnö-området i Torshälla. På slipen ryms det idag ca 100 talet båtar av olika storlekar. Området är inhägnat med nät och hålls låst.

Du hittar lättast till vårt slipområde, om du åker från Torshälla centrum, mot Mälarbaden och förbi Torshälla hamn. När du passerat Torshälla hamn, tar du efter ca 200 m av till höger, in på Lisselängsvägen, sedan höger igen ner mot sliparna. Du kommer först till Torshälla seglarnas slip,”TSS”, där tar du till höger och åker vidare fram till vårt slipområde.

Sjösättning och upptagning

Hos TMK finns tre olika sjösättningsmetoder. De större båtarna (upp till 6 ton) sjösätts med kran och de medelstora och små (max 3 ton) med en sjösättningsvagn som går på räls ner i ån. Mindre bildragna trailerbåtar upp till 1,5 ton kan sjösättas på vår trailerramp på slipen. I vattnet är rampen ca 4,5 meter lång och ca 80 cm djup längst ut.


Redan året innan planeras tider för sjösättning och upptagning av styrelsen och meddelas via hemsidan och Facebook. 
Du kan få råd och anvisningar av slipförmännen, om hur dina bockar och profiler bäst ska vara utformade, för att passa till de olika sjösättnings- och upptagningsmetoderna. Klubben besiktar varje år alla bockar och profiler, för att se så att dessa är av god kvalitet och uppfyller fastställda säkerhetskrav.

Viktigt att veta!

Din båt måste vara försäkrad för att få ligga på slipen. Det är en trygghet både för dig och dina vänner i klubben. 

Du som båtägare ansvarar för att säkerställa att klubben har rätt information om dig och din båt. Du uppdaterar själv dina uppgifter i klubbens medlemssystem BAS. 

Ansvariga på TMK Slipen
Christian Holmgren, 0725331365 samt Rickard Litzén, 0736731506