Styrelsen

Ordförande
Lars Bolin
070-688 12 38

Vice ordförande
Rikard Ekström
070-441 77 45

Kassör
Nina Landblom
070-731 10 88

Sekreterare
Carina Larsen
070-213 86 16

Vice sekreterare
Annelie Kronqvist
070-561 86 16

Styrelsesuppleant
Patrik Lager
073-722 41 67

Styrelsesuppleant
Lars Söderberg
070-616 09 29

Valberedning

Anders Djupström
070-568 09 31

Kent Edin
kentedin@hotmail.com

Alexandra Dontas
dontas78@gmail.com

Övriga funktioner

Miljöombud
Andreas Gerhardsen
andreas.gerhardsen@gmail.com
070-290 07 71

Tallskärsfogde
Frank Kjällström
0706366661