Styrelsen

Ordförande
Lars Bohlin

070-688 12 38
Vice Ordförande
Rickard Ekström

070-441 77 45
Kassör
Ulla Löfberg

070-311 97 83
Sekreterare
Carina Larsen

070-213 86 16
Vice sekreterare
Annelie Kronqvist

070-561 82 16
Styrelsesuppleant
Patrik Lager

073-722 41 67
Styrelsesuppleant
Lars Söderberg

070-616 09 29
Miljöombud
Andreas Gerhardsen

070-290 07 71
Valberedning
Johan Nieminen

072-535 57 00
Valberedning
Rikard Litzén

073-673 15 06

Valberedning
Jacob Ekström

070-873 14 01