Klubbhuset, från 1938

Ortofoto från St. Tallskär från 1975

Klubbens historia

TMK:s första mötesprotokollet är daterat den 28 december 1918. Då drogs de första riktlinjerna upp och då kom också verksamheten igång på allvar. Antal deltagare på uppstartsmötet den 28 dec 1918 var 21 personer. Dessa kom sedan att utgöra kärnan i den nya föreningen, som först fick namnet Torshälla Motorklubb. Det namnet behöll klubben sedan fram tom 1951. Fom 1952 bytte klubben namn till Torshälla Motorbåtsklubb.

I dag 2010 består Torshälla Motorbåtsklubb av ca 200 medlemmar och ett 100 tal båtar. Medlemsavgiften bestämdes på ett möte den 27 januari 1919 till 1 krona. Idag 2010 är medlemsavgiften i TMK, ”för en ordinarie medlem” 500 kr/år. Nämnas kan också, att klubben vid den tiden fick rabatt på bensin och smörjoljor. Bensinen kostade 1920 4 öre litern och smörjoljan 10 öre litern. 1924 kostade en liter bensin 35 öre litern och motoroljan 70-80 öre litern.

År 1924 öppnade Eskilstuna Lysoljebolag en bensinstation i ån nere vid fiskare Wahlborg, Fiskar/Anton:s mack. Macken fanns kvar en bra bit in på 70-talet. Tidigare fanns också en mack belägen uppe vid Alnö i anslutning till TMK:s eget slipområde. I dagsläget finns det inga mackar i anslutning till Torshällasliparna, utan man tvingas tanka via medhavda dunkar.

Klubben ingår sedan 1951 i Västra Mälarens Båtförbund, som senare döptes om till Mälarens Båtförbund och som idag ingår i SBU, Sveriges Motorbåts Union, numera Svenska Båtunionen.

Klubbens första slipområde låg på en plats som kallades “Kofältet”. Området låg uppströms Torshälla slussen och i nära anslutning till Holmens Industriområde. Där byggde sedan klubben 1927, ett antal båthus till ett pris av 3451:25 kr. På Kofältet blev sedan klubben kvar till 1964. P.g.a att Holmens Industri skulle utöka sitt industriområde och behövde mer mark så tvingades klubben se sig om efter ett nytt slipområde. En annan bidragande orsak till att klubben tvingades flytta från Kofältet var att Eskilstuna stad planerade att stänga slussen för sjötrafik. Idag är slussen i Torshälla upprustad och i full drift och idag går det att med passagerarfartyget “Paddan” åka båt mellan Torshälla Hamn och Eskilstuna stad.

Det nya området vid Alnö fick man fr.o.m. 18 december 1959, “på 49 år” av dåvarande Torshälla stad. Alnöslipen låg nedströms slussen, vilket medförde att man slapp slussa upp till slipområdet på hösten och ner till kajplatserna på våren. I januari 1964 stod det nya slipområdet vid Alnö klart att tas i bruk och i oktober 1964 togs den första båten upp på den nya slipen. Det var f.ö.Bror Öbrinks båt “Ann”.

 1971 hängde orosmolnen åter lågt över TMK och Alnöslipen. Eskilstuna stad planerade att dra en ny väg tvärs över vårt och TSS “Torshälla Segelsällskap:s” slipområde vid Alnö.  Avsikten var att bygga en ny förbifart till dåvarande Nyby Bruk och Mälarbaden. Men så tog förnuftet överhand och planerna på en ny väg och en bro över ån skrinlades.

TMK sjösätter och tar upp egna båtar via en rälsburen sjösättningsvagn och inhyrd mobilkran.

Klubbholmsfrågan kom upp i början på 1930-talet. Närmast låg Skabben, där klubben hade en klubbstuga som man hyrde under 1935. Tallskär, vår nuvarande klubbholme kom på tal den 9 oktober 1936. På nämnda styrelsemöte så beslöt man att hyra en del av Tallskär av fiskare Westerberg på Saxgarn. På Tallskär fanns det 1939 en mindre stuga som tillhörde en av klubbens medlemmar. Den övertogs av TMK och byggdes till 1938 (6 x 4 meter, till en kostnad av 310 kr).

Nämnas kan att de vackra fönstren på tillbyggnaden ”som finns på baksidan av klubbhuset” kom från Torshälla Stadskällare. Nästa stora tillbyggnad kom sedan 1952 och har gett klubbstugan dagens utseende.

På klubbholmen idag ”2010” finns det förutom ett bra klubbhus, en fin bastu, två nya rörbryggor (byggda 2008 och 2009) på ca 20 meter och bred kaj, att lägga till vid, samt nya torrtoaletter, en grill och en altan med bord och bänkar.

Sedan 1994 ger klubben ut en klubbtidning, som kallas Rorkulten. Rorkulten utkommer i april månad. Tidningen speglar klubbens verksamhet och aktiviteter. Den är också en viktig informationskanal mellan klubbstyrelsen och klubbmedlemmarna. Klubben ger också ut ett informationsblad varje höst. Dessutom har klubben en egen hemsida på nätet. www.tmk.nu.

Klubben har under ett antal år även deltagit i navigationstävlingar både egna klubbmästerskap och tävlingar anordnade av Mälarens Båtförbund. Tävlingarnas storhetstid fanns dock mellan 1930 tom 1990, sedan har de fört en litet mer tynande tillvaro. En av orsakerna kanske är, att vi inte längre kör på de bensinpriser som tillämpades i början på seklet, ca 34 öre litern.

Klubben har också under ett antal år haft en egen damklubb. Den bildades 1957 och levde kvar under ett antal år innan den så småningom upphörde. Torshälla Motorbåtsklubb är idag en väl fungerande motorbåtsklubb, med god ekonomi, en bra slip och en fantastiskt vacker klubbholme.