Medlemmars Arbetsplikt

Vår klubb drivs av oss allatillsammans. Det är genom gemensamma insatser vi får möjlighet att hela tiden förbättra våra gemensamma ytor. Det är därför arbetsinsatser behövs, inte bara för att hålla våra områden på slipen och klubbholmen i toppskick, utan även för att ge dem lite nytt liv då och då.

Det arbete som räknas som arbetsinsats är det som styrelsen har tilldelat, utfört på våra delade områden. Detta inkluderar inte arbete som görs när du sjösätter eller tar upp din båt. Varje medlem  bidrar med arbetsinsatser i form av 5 timmar per år. Beroende på klubbens behov kan denna tid dock ändras från år till år.

Om man inte kan fullfölja sin arbetsinsats, bidrar man istället med 1500 kr till vår gemensamma kassa, eller en del av summan, beroende på hur mycket arbete som återstår.

Vår klubb lever på engagemang och deltagande från oss alla. Utan varje medlems bidrag kan vi inte upprätthålla en klubb som vi alla trivs i, med väl underhållna områden för våra aktiviteter. Det är viktigt att varje medlem håller sig informerad om när, var och hur du kan bidra med din arbetsinsats under året. Låt oss alla göra vårt bästa för att Torshälla Motorbåtsklubb ska fortsätta vara en plats vi är stolta över att vara en del av!

Varmt välkommen att bidra till vår gemenskap!

Kontaktpersoner

För slipen

Christian Holmgren: 0728-75 70 28
Rickard Litzén: 0736-73 15 06

för tallskär

Lars Bolin: 0706-88 12 38

 

Vanliga arbetstillfällen

  • Öppning av Tallskär, sker i maj
  • Arbetshelg på Tallskär, sker i maj
  • Arbetshelg på slipen, sker i september
  • Arbetsdag på slipen, sker i september
  • Stängning av Tallskär, sker i september