Medlemmars Arbetsplikt

Torshälla motorbåtsklubb är en ideéllt driven klubb där vi alla behöver hjälpas åt.  Arbetsplikten är till för att förbättra vår klubb genom att till exempel underhålla och förnya våra gemensamma anläggningar på slipområdet och klubbholmen.

Som utförd arbetsplikt tillgodoräknas det arbete som tilldelats av styrelsen och utförs på klubbens gemensamma anläggningar och innefattar alltså inte det arbete som utförs i samband med sjösättning och upptagning av den egna båten.

Arbetsplikten i klubben omfattar för närvarande 5 timmar/år och medlem, men kan årsvis förändras utifrån klubbens behov av arbetstimmar.

Medlem som inte fullgör sin arbetsplikt får för närvarande betala 1000 kr/år till klubbkassan, eller därav i förhållande till hur mycket arbetsplikt som ej utförts.

Klubben är beroende av att så många medlemmar som möjligt ställer upp och fullgör sin arbetsplikt varje år. Det är vi medlemmar som gör vår klubb till det den är, utan allas medverkan blir det ingen väl fungerande klubb med fungerande anläggningar.

Varje medlem är själv ansvarig för att ta reda på när, var och hur arbetsplikten kan utföras under året.

Kontaktpersoner

För slipen

Christian Holmgren: 0728-75 70 28
Rickard Litzén: 0736-73 15 06

för tallskär

Lars Bolin: 0706-88 12 38

 

Vanliga arbetstillfällen

  • Öppning av Tallskär, sker i maj
  • Arbetshelg på Tallskär, sker i maj
  • Arbetshelg på slipen, sker i september
  • Arbetsdag på slipen, sker i september
  • Stängning av Tallskär, sker i september