Tips om vaggor och vagnar

 • Bockens/vaggans/vagnens anstöttning ska vara minst lika bred som båtens bredaste del.
 • Vaggan/vagnen ska vara minst en 1/3 av båtens längd.
 • Båten ska stå så rakt som möjligt, både i längdriktning och tvärgående.
 • Fenkölade båtar kan behöva viss uppallning i akterkant på kölen för att stå rakt i längdriktningen och t. ex inte peka uppåt med fören. (Om möjlig hör med fabrikanten/konstruktören om bästa sätt att ställa båten på land.)
 • Fenkölade båtar bör ha för och akterstötta för att hindra slingring i vaggan/vagnen.
 • Stöttorna ska ligga an mot skrovet med 90 grader.
 • En sidostötta ska som namnet antyder stötta båten för krafter sidledes. Anliggningsytan bör vara i höjd med eller strax under vattenlinjen. Om möjligt placera stöttorna vid båtens genomgående skott – där är skrovet starkast.
 • Båten ska stå på kölpallningen med hela tyngden och inte hänga i vaggan/vagnen eller på stöttorna. Glidskydd i sidled på kölpallningen är bra att ha.
 • Gör en färgmarkering på bockarna/ vaggan/vagnen vid t. ex akterkant på kölen. Det underlättar nästa torrsättning och båten hamnar rätt på bocken/ vaggan/vagnen på en gång.
 • Båtar över 10 meter bör ha 6 st sidostöttor för att sprida ut krafterna och minska påfrestningen på skrovet.
 • Knyt aldrig fast täckningen i en stötta, stöttan kan dras bort av de stora krafter som uppstår vid kraftig vind.
 • Materialet i bocken/ vaggan/vagnen ska vara dimensionerat efter de krafter som båten ger med täckningen på, dvs. rejält med tanke på stormar och snö.
 • Vindkraften på en 10 meters båt motsvarar ca 1,5 tons tryck. Kraften på lästöttorna ökar till det dubbla om båten är täckt (3 ton) och till det tredubbla (4,5 ton) om masten sitter kvar.
 • Kontrollera att alla bultar är åtdragna och att inga sprickor uppstått i svetsfogar mm.
 • Många frestas att behålla och använda en gammal bock/ vagga/vagn efter att man bytt upp sig till en större båt.
 • Undersök alltid att den nya båten passar enligt ovanstående punkter.

Till sist!

 • Skaffa en ordentlig stege till båten så att du säkert kan ta dig upp och ner. Många fallolyckor är på grund av dåliga stegar.
 • Lås fast stegen ordentligt för att undvika objudna gäster i båtarna.