Miljö – Frågor och svar

för att försöka göra det så enkelt som möjligt för dig som medlem att följa klubbens miljöregler samlar vi frågor och svar kopplat till miljöfrågor här under. har du frågor som du inte finner svar på så är du givetvis välkommen att kontakta tmk:s miljöombud.

varför ska vi fasa ut biocidfärger på våra båtbottnar?

Anledningen till att klubben har valt att fasa ut biocidfärger är för att verka för en bättre miljö på vårt slipområde och i våra vatten samt även för att följa miljöbalkens regler som gäller parallellt med kemikalieinspektionens. Utfasning av biocidfärger är en förutsättning för att kunna bibehålla klubbens fortsatta existens.

Jag funderar på att sanera min båtbotten, vad gäller?

För närvarande rekommenderar miljökontoret i Eskilstuna att du avvaktar med att sanera din båt. Vi inväntar kommande riktlinjer från projekt Skrovmålet som väntas komma i slutet av 2020. I nuläget går det inte att säga vilka gränsvärden av biocider som kommer sättas som mål. Om du ändå vill göra en sanering så skall nuvarande riktlinjer från Transportstyrelsen följas, läs även under rubriken ”Jag ska slipa min båtbotten, hur ska jag gå till väga?”. Notera dock att du som båtägare riskerar att behöva göra om saneringen om den inte följer kommande riktlinjer.

vad ska jag ha för färg på min båtbotten efter att den är sanerad?

Som det ser ut i dagsläget finns det två alternativ till båtbottenfärg,

Alternativ 1 är att inte alls ha någon färg utan bara gelcoat. Gelcoaten på en ny båt är slät och blank så att skrovet lätt kan hållas rent på mekaniskt sätt (källa: Svenska Båtunionen). Om gelcoaten börjar bli matt och ojämn kan man i första hand prova att polera upp gelcoaten till en blank yta. Polering av gelcoaten kan även göras efter att gammal färg ovanpå gelcoaten har avlägsnats (källa: Nils Malmgren AB som säljer både epoxibehandling och -färg). Gelcoaten består av en polyesterplast med pigment som inte håller tät. Detta är dock inget problem då skrovet torkar ut när båten tas upp på land (källa: Svenska Båtunionen).

Alternativ 2 är att använda en epoxifärg (se under rubriken ”Jag vill måla min botten med epoxi, vad gäller?”)

Hur ska jag kunna få rent min båt om jag inte får använda biocidfärger?

Istället för giftig färg som stöter bort påväxt genom miljöförstöring så rekommenderas istället mekanisk rengöring (eller renhållning) av båtbotten. Det kan göras på lite olika sätt när båten ligger i vattnet, antingen för hand, med hjälp av smarta lösningar eller med borsttvätt. Borsttvätt rekommenderas dock inte, dels eftersom närmsta tvätt ligger i Södertälje och dels för att lösningen, på grund av det höga borsttrycket, frigör mikroplaster från skrovet som också är skadligt för miljön.

Här finns lite alternativ för rengöring eller renhållning (OBS att ingen av metoderna är testade i våra vattenförhållanden):

  • Scrubbis (Manuell skrovrengöring)
  • Skrovduk på båtplatsen
  • Skaka båtbotten med ultraljud

Det pågår flera olika nationella försök för att förbättra renhållning av båtbotten för oss båtägare. Torshälla motorbåtsklubb ser nu över möjligheten att införskaffa olika produkter för att testa mekanisk/manuell rengöring av båtbotten under 2020, mer information läggs här allt eftersom…