Om bedömningarna från XRF-mätningen

Samtliga båtar som har inventerats har åtta mätvärden som vart och ett mäter koncentrationen av Koppar, Zink och Tenn, miljökontoret tittar på varje mätpunkt samt medelvärdet för alla mätpunkter tillsammans när de gör sin bedömning. Miljökontoret använder samma referensvärde/riktvärde som Stockholm stad har beslutat om sedan några år tillbaka. Referensvärdet för koppar är 1000 µg /cm2 och referensvärdet för tenn är 100 µg /cm2. För Zink finns ännu inga fastslagna gränsvärden.

De medlemmar vars båtar blev inventerade hösten 2022 har fått ett mejl om bedömningen som miljökontoret har gjort utifrån resultatet från mätningen. På den här sidan kan du läsa mer om miljökontorets olika bedömningar och vad de betyder.

Helsanering behöver göras p.g.a. tenn och/eller koppar.

Om du har fått den här bedömningen betyder det att din båt har för höga värden av antingen koppar och/eller tenn runt om. Bedömningen är att båten behöver saneras helt från den bottenfärg som sitter där idag.

 

Delsanering behöver göras p.g.a. tenn och/eller koppar.

 

Om du har fått den här bedömningen betyder det att din båt har för höga värden av antingen koppar och/eller tenn, men inom ett begränsat område. Bedömningen är att din båt behöver saneras och du kan välja att delsanera bara det område som har för höga värden.

 

Omfattning av sanering avgörs när referensvärde/gränsvärde för zink finns. Innan dess behöver du inte sanera.

 

Om du har fått den här bedömningen betyder det att din båt visar tydligt förhöjda värden av zink och att de är så pass höga att det är risk för att båten kommer omfattas av saneringskrav när riktvärdena för zink slås fast. I dagsläget vet vi inte när det blir men du kan förbereda dig på att du kanske behöver sanera båten i framtiden.

 

Ingen sanering behövs just nu, sanering avgörs när referensvärde/gränsvärde för zink finns.

 

Om du har fått den här bedömningen betyder det att din båt visar aningen förhöjda värden av zink, eftersom det inte finns några beslutade gränsvärden för zink går det därför inte att utesluta att din båt inte behöver saneras. det vet vi först när gränsvärdet för zink fastslås. Du behöver inte göra något just nu.

 

Ingen sanering behövs.

 

Inga förhöjda värden av någon biocid kunde uppmätas och din båt behöver inte saneras