Resultatet från XRF-mätningen

Jag har uppdaterat vår miljösida och gjort det möjligt för alla att hämta hem både mätresultatet från båtarna och den rapport som Happy Boat har levererat till klubben.

I mellandagarna har jag pratat med miljökontoret om deras återkoppling på vårt mätresultat där de ger oss sin åsikt om vilka båtar som behöver saneras och inte. Miljökontoret har haft en hög belastning under en längre period men sa att de tänker återkoppla på vårt mätresultat innan nyår, så förmodligen senast imorgon fredag. Jag kommer att skicka enskilda mejl till samtliga medlemmar vars båt har blivit XRF-mätt med besked om huruvida båten är föremål för sanering eller inte, jag räknar med att göra det under vecka 1 under förutsättning att jag får återkoppling från Miljökontoret.

Länk till miljö-sidan med mätresultat och rapport