Ingen ärtsoppa!

Ärtsoppan på slipen (den 18/4) är inställd pga. Coronaviruset.
Dock kommer vi hålla det öppna styrelsemötet klockan 12.
Vi bedömer att det fungerar bra då vi kan hålla bra avstånd till varandra.
Vi ses!