OBS NYA TIDER FÖR BÅTUPPTAGNING 2022

OBS att datum och tider för båtupptagning har uppdaterats!

Kranbåtar tas upp kl. 11.00 den 24 september.
Spårbåtar tas upp kl. 08:00 den 25 september.

På grund av förändringar av tiderna från kranföraren behöver upptagningen 2022 planeras om. Kranbåtarna tas upp en vecka tidigare än vad som förut var planerat. Spårbåtarna tas upp samma helg men på söndagen istället för på lördagen.