Nu är mätningen gjord

Mätningen av båtbottnar är äntligen gjord och allt gick bra, vi var till och med klara innan lunch. Mätförrättarna hade aldrig förut sett så väl uppmärkt slip förut och tack vare det gick det både snabbt och smidigt. Stort tack till alla som har varit med och bidragit till att snickra skyltar och satt upp och märkt var båt på slipen. Utan er hade det inte alls blivit lika bra!
Mätningen ligger till grund för den inventering som klubben ska göra. Känslan hos oss som var med på slipen var att det var en större andel båtar som hade bra värden än vad vi hade förväntat oss. Det slutgiltiga resultatet av mätningen kommer förhoppningsvis inom en vecka och då har vi svart på vitt hur mätningen gick. Därefter ska vi, tillsammans med miljökontoret, titta på mätresultatet för att veta vilka båtar som behöver saneras. När vi vet vilka båtar som behöver saneras kommer varje enskild båtägare bli kontaktad.
  • Vill du ha ett specifikt intyg för just din båt så går det bra, jag lägger upp information på webben och på Facebook med information så snart jag har den.
  • Vi har några medlemmar vars båtar inte stod på slipen vid mättillfället, dessa är alltså inte med i inventeringen. Vi får återkomma om hur dessa ska hanteras lite längre fram, just nu vet vi inte hur dessa ska hanteras.
OBS! Vi kommer att kommunicera via mejl till varje enskild båtägare så se till att ha rätt mejl i medlemsregistret\"😊\".