XRF-Mätning av samtliga båtar på slipen

Det här gäller alla medlemmar som har sin båt på slipen i Torshälla!

Söndagen den 23 oktober kommer samtliga båtar på slipen att XRF-mätas. Båtbotten kommer alltså att mätas för att se om den innehåller biocider och i vilken koncentration. Med på plats har vi firman Happy Boats som kommer att vara klubbens mätförrättare. Det är ca 80 båtar på slipen som ska mätas, det behöver alltså gå rätt så smidigt om vi ska hinna med alla båtar på en och samma dag. För att lyckas med det behöver vi hjälpas åt.

Tillagd information: Du som båtägare behöver inte vara med på plats när mätningen genomförs.
Du som är ägare till en båt på slipen har till ansvar att se till att mätning kan utföras på din båt, t.ex. genom att:

  1. …din båt befinner sig på slipen för mätning den 23 oktober.
  2. …din båts båtbotten är tillgänglig så att det går att få enkel åtkomst till den.
  3. …ditt hus/tält inte är låst eller på annat sätt barrikaderat.

Finns det hinder som gör att klubben inte kan mäta din båt den 23 oktober finns det en risk för att du själv behöver bekosta en mätning av din båtbotten. Båtar som inte kan styrka en biocidfri båtbottenfärg via ett intyg från en mätförrättare kan på sikt inte längre ha kvar sin slipplats, så det är viktigt att vi hjälps åt så att det går så smidigt som möjligt den 23 oktober.

Har du frågor eller information som är bra att ha om din båt till mätningen den 23 oktober går det bra att kontakta miljöombud: Andreas Gerhardsen, 0702-90 07 71