Samtliga båtar på slipen ska ingå i höstens inventering av båtbottenfärg

22-23 oktober kommer Torshälla Motorbåtsklubb att göra en inventering av båtbottenfärg på samtliga båtar som förvaras på slipområdet. Det kommer en konsultfirma och utför en så kallad XRF-mätning som gör att vi kan se om båtbottenfärgen innehåller biocider och hur mycket av olika typer av biocider (koppar, zink, bly och tenn. Svaret ges som mikrogram metall per kvadratcentimeter).

Kostnaden för XRF-mätningen står båtklubben för, varje båt på slipen ingår i en övergripande samlingsrapport som klubben får efter genomförd mätning. Den rapporten ligger sedan till grund för vilka båtar på slipen som behöver saneras från biocidfärger i första fasen.

Om du som båtägare önskar ett enskilt mätprotokoll avseende just din båt med lite mer detaljinformation än den klubben betalar för finns det en möjlighet att beställa detta separat från konsultfirman till en kostnad av 250 kronor.